کلاس های هنرستان یار

هنرستان یار در پنج رشته کامپیوتر، حسابداری، تربیت بدنی، الکتروتکنیک و مکانیک کلاس صفر تا صد برگزار میکند.

از 31 استان ایران و 22 منطقه تهران میتونی از خدمات جامع هنرستان یار استفاده کنی

نمونه کلاس تخصصی:

نمونه کلاس عمومی:

کلاس حضوری: