کنکور

نکات کنکور فنی و حرفه ای سال ۹۶

در مقدمه این مقاله به بررسی سیستم پذیرش دانشجو در سال ۹۵ می پردازیم:

درسال ۹۵ سیستم پذیرش دانشجو اندکی دچار تغییر شد به شکلی که پذیرش دانشجو در ۳۱ عنوان رشته تحصیلی فقط با سوابق تحصیلی یعنی معدل کل دیپلم و پذیرش در ۱۱ عنوان رشته هم فقط با کنکور انجام شد.

۱۱ رشته ای که پذیرش دانشجو در سال ۹۵ در آنها از طریق آزمون (کنکور) انجام شده است به شرح زیر است :

۱) کامپیوتر ۲) نقشه کشی معماری
۳) حسابداری ۴) گرافیک ۵) الکتروتکنیک
۶) مکانیک خورو ۷) تربیت بدنی ۸) تاسیسات
۹) نقشه برداری ۱۰) مدیریت خانواده ۱۱) صنایع غذایی

پذیرش دانشجو در ۳۱ عنوان رشته بدون آزمون است به چند رشته ی پرجمعیتی که در بین رشته های بدون آزمون قرار دارند می توان به رشته های ساختمان ، الکترونیک ، ساخت و تولید ، نقشه کشی عمومی و طراحی دوخت اشاره کرد.

حذف آزمون تعدادی از رشته ها شوک بزرگی برای دانش آموزانی بود که یکسال تحصیلی در حال آماده شدن برای کنکور بودند ولی به یکباره کنکور رشته های تحصیلی آنها حذف شد.

اما کنکور سال ۹۶ :

کنکور ۹۶ هم به همین روال خواهد بود یعنی تعدادی از رشته ها بدون آزمون و تعدادی از رشته ها با آزمون دانشجو می پذیرند.

گام اول : مرحله رشد

از ابتدای مهر تا پایان دیماه (پایان امتحانات ترم اول)

گام دوم : مرحله جهش

از ابتدای بهمن تا پایان فروردین

گام سوم : مرحله تثبیت

اردیبهشت و خرداد

گام چهارم : مهمترین گام : گام طلایی

تیر و مرداد

در تمامی این مراحل هنرستان یار همراه شماست.

هنرستان یار حامی دانش آموزان هنرستانی سراسر کشور

لوگو

دپارتمان مشاوره هنرستان یار