رادیو مشاوره

دو هفته پایانی تا کنکور (جدید)
حجم فایل: 13.9 مگابایت
مدت زمان: 06:05
سه ماه طلایی هنرستان
حجم فایل: 05.3 مگابایت
مدت زمان: 05:47
برنامه ریزی استراتژیک در هنرستان
حجم فایل: 08.7 مگابایت
مدت زمان: 09:26
برنامه ریزی استراتژیک / مهارت اولویت بندی در هنرستان
حجم فایل: 07.4 مگابایت
مدت زمان: 08:09
برنامه ریزی عید
حجم فایل: 05.8 مگابایت
مدت زمان: 06:22
برنامه ریزی هفتگی
حجم فایل: 06.3 مگابایت
مدت زمان: 06:55
نحوه تست زنی
حجم فایل: 03.2 مگابایت
مدت زمان: 03:34
تست سنجشی و آموزشی
حجم فایل: 03.6 مگابایت
مدت زمان: 03:57
تلاش تا لحظه آخر
حجم فایل: 08.7 مگابایت
مدت زمان: 03:48
برنامه ریزی پلکانی برای دروس عمومی و پایه
حجم فایل: 08.7 مگابایت
مدت زمان: 03:48
راهنمای انتخاب شهر و دانشگاه دانش آموزان هنرستانی
حجم فایل: 06 مگابایت
مدت زمان: 06:34