جزوه های هنرستان یار

اینقدر کتاب کنکور نخر!! حتما تو مسیر کنکور برات پیش اومده که ندونی چه کتابی بخری یا فکر کنی منابعی که خریدی کافیه یا نه؟! با هنرستان یار این دغدغه رو نداری! ما همه منابع موجود رو بررسی کردیم و بهتریناشو برات انتخاب کردیم هر شهری که باشی نهایتا دوروز بعد از ثبت نام منابع به دستت میرسه.

نظر رتبه های تک رقمی و دورقمی هنرستان یار رو درمورد منابع میتونی ببینی

در طول مسیر با هنرستان یار تمام منابع مورد نیاز براتون ارسال میشه.

منابع1